Amazon

06 November, 2015

Important places of India

** Ajanta- Ellora Caves (Aurangabad,Mah
arashtra) : Gupta rulers
** Aram Bagh (Agra,UP) : Babur
** Agra Fort (Agra,UP) : Akbar
** Akbar’s Mausoleum (Sikandra,UP) :
Akbar
** Itmad-ud-daula Fort (Agra,UP) :
Noorjahan
** Bibi Ka Maqbara (Aurangabad,Mah
arashtra) : Aurangzeb
** Char Minar (Hyderabad,Andhra
Pradesh) : Quli Qutub Shah
** Deewan-e- Khas (Agra Fort,UP) :
Shahjahan
** Elephanta’s cave (Mumbai,Maharas
htra) : Rashtrakuta rulers
** Fatehpur Sikri (Agra,UP) : Akbar
** Ferozshah Kotla (Delhi) : Ferozshan
Tughlaq
** Gateway of India (Mumbai,Maharas
htra) : British Govt.
** Hawa Mahal (Jaipur,Rajasthan) :
Maharaja Pratap Singh
** Humayun’s Tomb (Delhi) : Humayun’s
wife


** Jama Masjid (Agra,UP) : Shahjahan
** Jama masjid (Delhi) : Shahjahan
** Jagannath Temple (Puri,Odisha)
Anantvarman Ganga
** Jantar-Mantar (Delhi) : Sawai Jai
Singh
** Jim Corbett Park (Nainital,Uttar
akhand) : Sir Malcom Hailley
** Jodhpur Fort (Jodhpur,Rajasthan) :
Rao Jodhaji
** Makka Masjid (Hyderabad,Andhra
Pradesh) : Quli Qutub Shah
** Moti Masjid (Agra Fort,UP) :
Shahjahan
** Moti Masjid (Delhi Fort) : Aurangzeb
** Qutub Minar (Delhi) : Qutubuddin
Aibak
** Red Fort (Delhi) : Shahjahan
** Sabarmati Ashram (Ahmadabad,Guja
rat) : Mahatma Gandhi
** Shantiniketan (West Bengal) :
Rabindra Nath Tagore
** Shish Mahal (Agra,UP) : Shahjahan
** Shalimar Garden (Srinagar,J & K) :
Jahangir
** Sun Temple (Kornak,Odisha) :
Narsimhadeva I
** Swarna Mandir (Golden Temple)
(Amritsar,Punjab) : Guru Ramdas
** Tajmahal (Agra,UP) : Shahjahan
** Vellure Math (Kolkata,West Bengal) :
Swami Vivekanand

I hope you like this, so kindly comment below the post and do share your response. Thanks for reading :)

No comments:

Post a Comment

IF YOU LIKE THE POST,PLEASE LIKE FACEBOOK PAGE BELOW.

KINDLY POST YOUR COMMENT BELOW.